Brottmål

Brottmål är ett av byråns huvudområden och flera av våra advokater och biträdande jurister är specialiserade på straffrätt. Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga biträde i domstol och vid kontakt med polisen.Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av tingsrätten eller på begäran av den enskilde.

Den offentlige försvararen bekostas av staten. Om du inte har rätt till offentlig försvarare har du alltid rätt att på egen hand bekosta och anlita en privat försvarare. Arvodet till den privata försvararen betalas av den enskilde. Det finns dock vissa möjligheter att bli ersatt för del av kostnaden vid en frikännande dom. Se alltid till att du har en försvarare vid din sida vid första polisförhöret för att säkerställa att du får en rättvis rättegång.
  • Offentlig försvarare
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn
KONTAKTPERSONER
Arvid Danielsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 08+46 (0)70-391 01 21
Jonas von Heidenstam
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 88+46 (0)70-946 11 17