Migrationsrätt

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stanna i Sverige. Vi har en flerårig erfarenhet och ett stort engagemang för att hjälpa den enskilde i dessa processer. Vi har även med god framgång drivit enskildas talan inför FN´s kommitté mot tortyr och Europadomstolen. Tack vare byråns administration och vår juridiska expertis inom rättsområdet säkerställs det alltid att du som vänder dig till oss får bästa
tänkbara hjälp. Du kan med största förtroende vända dig till oss om du är i behov av rättsligt biträde inom migrationsrätt. Vi bistår dig som söker uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl såväl som genom familjeanknytning. Vi biträder även arbetstagare och arbetsgivare i mål rörande uppehållstillstånd genom arbete.
  • Asyl
  • Uppehållstillstånd på anknytning eller arbete
KONTAKTPERSON
Arvid Danielsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 08+46 (0)70-391 01 21