Tvångsmål

C J Advokatbyrå anlitas i  olika typer av tvångsmål som avhandlas i förvaltningsdomstol. Att vårdas enligt tvång är ett stort ingripande hos den enskilda människan. Att anlitas som offentligt biträde/ställföreträdare i dessa typer av mål ställer därför särskilda krav på erfarenhet, juridiskt kunnande och gott omdöme. Vi har i dessa typer av mål stor kunskap om de processer som reglerar tvångsvården och god erfarenhet av att företräda vårdnadshavare, barn/ungdomar såväl som enskilda socialnämnder.

Du kan med största förtroende vända dig till oss vid behov av biträde inom samtliga typer av tvångsmål.
  • Lag om vård av unga (LVU)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)
KONTAKTPERSON
Arvid Danielsson
Advokat, delägare

E-post: 

Telefon växel: 

+46 (0)8-411 22 52

Telefon direkt: 

+46 (0)8-411 22 08+46 (0)70-391 01 21