Alva Larsson

Advokatassistent

Alva Inledde sin anställning vid C J Advokatbyrå AB under hösten 2023, efter att ha avlagt kandidatexamen inom rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Alva besitter omfattande erfarenhet av arbete inom omsorg bland annat genom anställning inom den privata hemtjänsten. Alva har också arbetat inom skola som elevassistent. Idag stöttar Alva advokaterna Jessica Gustavsson och Adam Grabavac inom verksamhetsområde LSS. 

Direkt mobil:

+46 (0)76-897 66 18

Telefon växel:

+46 (0)920- 682 00