Brottmål

Brottmål

Våra advokater har erfarenheten och resurserna som krävs

Brottmål är ett av byråns huvudområden och den som är advokat inom området är specialiserad på just brottmål. Våra brottmålsadvokater har mångårig erfarenhet på området och har företrätt personer i allt från mindre mål till några av de största brottmål som har genomförts i Sverige. Om du har delgivits misstanke om brott eller fått en kallelse till polisen så kan du kontakta oss. Vi har erfarenheten och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga hjälp inför och under polisförhör, förundersökning och eventuell huvudförhandling. Vi är verksamma i hela landet men främst i Stockholm och Uppsala. I nuläget är ingen av våra jurister i Luleå advokat men vi kommer inom kort ha en brottmålsadvokat på plats även där. Oavsett om det är en försvarsadvokat eller målsägandebiträde du behöver kan vi tillgodose alla dina behov.

Behöver du en advokat?

Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att anlita en advokat som försvarare. Du kan då uppge namnet på en advokat på C J Advokatbyrå. Om du inte uppger namn på någon särskild advokat kan domstolen komma att utse en försvararsadvokat åt dig som saknar tillräcklig erfarenhet av brottmål. Om du kallas på förhör ska du säga att du vill att en advokat från C J förordnas för dig. Det gäller om du är misstänkt och behöver en försvarsadvokat eller om du har blivit utsatt för brott och behöver ett målsägandebiträde. Om saken har gått vidare till domstol, till exempel vid Stockholms tingsrätt eller Uppsala tingsrätt kontaktar du domstolen direkt och meddelar vilken advokat du vill ha. I Stockholm, Uppsala och närliggande städer kan vi alltid tillse att en advokat kan biträda dig samma dag om nödvändigt.

Den advokat som utses till din offentlige försvarare eller målsägandebiträde bekostas av staten. Om förundersökningen läggs ner, om du blir frikänd eller har begränsade ekonomiska resurser så behöver du inte betala tillbaka något av kostanden för advokaten. Målsäganden behöver i princip aldrig stå kostanden för sitt biträde. Om du däremot döms och har tillräckliga ekonomiska tillgångar kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden för din försvarsadvokat. Om du inte har rätt till offentlig försvarare har du alltid rätt att på egen hand bekosta och anlita en brottmålsadvokat som privat försvarare. Arvodet till den advokat som anlitas som privat försvarare betalas av den enskilde. Det finns dock vissa möjligheter att bli ersatt för hela eller en del av kostnaden för advokatens arbete vid en frikännande dom. Om uppdraget innebär restid från Stockholm, Uppsala eller Luleå kan domstolen begränsa ersättningen för den tidsspillan och de kostnader för resa som uppstår. Ring och prata med en advokat hos oss om du har frågor angående detta.

Se alltid till att du har en brottmålsadvokat vid din sida vid första polisförhöret för att säkerställa att du får en rättvis prövning. Din försvarsadvokat kommer att ge dig råd och se till att dina rättigheter respekteras. Ditt målsägandebiträde finns där för att stötta dig och se till att maximera chansen för att den skyldige döms och får sitt straff. Om du vill anlita en brottmålsadvokat i Uppsala, Stockholm eller någon annan plats i Sverige är du alltid välkommen att ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Arvid Danielsson

Advokat, delägare

Jonas von Heidenstam

Advokat, delägare