Izabell Tillstam

Biträdande jurist

Izabell Tillstam började arbeta på C J Advokatbyrå under februari 2021 efter avlagd juristexamen vid Umeå universitet. Hon har tidigare arbetat som bland annat operatör på Polisens kontaktcenter (PKC), personlig assistent åt en brukare vid ett assistansbolag och har även erfarenhet från en annan humanjuridisk advokatbyrå under sin studietid.

Izabell åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man, ombud i familjerättsliga mål och offentligt biträde i migrationsärenden samt ärenden om tvångsvård. Hon arbetar även med kvalitetsfrågor relaterade till assistans- och hemtjänstbranschen.

Direkt mobil:

+46 (0)70 882 79 58

Telefon växel:

+46 (0)920- 682 00