Jessica Gustavsson

Advokat, delägare

Jessica Gustavsson (tidigare Lindgren) anslöt till C J Advokatbyrå år 2011 efter notarietjänstgöring på Förvaltningsrätten i Stockholm och arbete som ensam jurist hos en ledande assistansanordnare. Jessica Gustavsson har arbetat uteslutande med frågor relaterade till funktionsrätt och mer specifikt gentemot assistansbranschen. Sedan februari 2022 är Jessica Gustavsson delägare av byrån och delar ansvar för verksamhetsområde LSS med Adam Grabavac. Jessica Gustavsson fokuserar sin huvudsakliga tid på individärenden och de bolagsrelaterade ärenden som avser strategiska frågor, expansion och tillsyn. Jessica Gustavsson och Adam Grabavac ansvarar också för ärenden om återkrav.

 ”Jag introducerades för funktionsrätt år 2000 när min familj blev beroende av många olika hjälpinsatser. När jag började på C J Advokatbyrå kände jag omedelbart att det var här jag kunde göra mest nytta och jag trivs fortfarande minst lika bra. Mitt personliga engagemang och min förståelse för verksamhetsområdet har under åren förstärkts ytterligare sedan ett av mina barn diagnosticerats med autism. Jag har min mångåriga och täta kontakt med personal vid många olika habiliteringsverksamheter landet runt att tacka för min mjuka övergång till livet som mamma åt ett barn med stora behov.

 I och med att min roll på byrån förändrats till delägare och ansvarig har jag tillsammans med mina kollegor inom verksamhetsområde LSS skapat en struktur präglad av samarbete för att säkerställa en genomtänkt strategi genom hela ärendegången och starka, långvariga klientrelationer.”

Jessica Gustavsson är invald i förbundsstyrelsen för Autism Sverige (fd Autism- och Aspergerförbundet)

Direkt mobil:

+46 (0)70-231 92 42

Telefon växel:

+46 (0)8-411 22 52