Maja Sjöberg

Biträdande jurist

Maja började arbeta på C J advokatbyrå 2022 efter avslutade studier på juristprogrammet vid Örebro universitet. Utöver juridikstudierna har även Maja läst kriminologi.

Maja åtar sig uppdrag inom socialförsäkring och instanser enligt LSS, främst personlig assistans och assistansersättning.

Direkt mobil:

+46 (0) 702 00 60 09

Telefon växel:

+46 (0)8-411 22 52