Migrationsrätt

Migrationsrätt

Att anlita advokat i mål rörande uppehållstillstånd

Vi har stor erfarenhet av migrationsrätt och har med framgång drivit mål i Europadomstolen samt i FN:s kommitté mot tortyr. Vi håller även kurser inom migrationsrätt.

Migrationsrätten kan se annorlunda ut beroende på vilken typ av uppehållstillstånd som är aktuell. Våra advokater har mångårig erfarenhet av att driva mål om uppehållstillstånd. Det kan röra sig om en  person som har flytt sitt hemland och vill söka skydd i Sverige, en person som fått arbetserbjudande i Sverige eller en person som vill ansöka om svenskt medborgarskap. För att öka dina möjligheter att få uppehållstillstånd är det ofta viktigt att anlita en advokat med mångårig erfarenhet.

På C J Advokatbyrå finns flera advokater med mångårig erfarenhet att hjälpa klienter att få  uppehållstillstånd.

Våra advokater med god erfarenhet av att företräda personer att få uppehållstillstånd åtar sig uppdrag som offentliga biträden för asylsökande och för förvarstagna personer såväl som uppdrag som privat ombud.

För den som söker uppehållstillstånd på andra grunder, uppehållsrätt eller medborgarskap. Byråns advokater har även stor erfarenhet av ärenden rörande återkallelse av uppehållstillstånd/uppehållsrätt där man ofta har rätt till ett offentligt biträde.

Du kan vända dig till våra advokater med frågor om uppehållstillstånd.

Inom migrationsrätten är våra advokater verksamma inom följande områden

  • Asyl
  • Uppehållstillstånd på anknytning eller arbete
  • Svenskt medborgarskap
  • Uppehållsrätt
  • Förvar enligt utlänningslagen
  • Återkallelse av uppehållstillstånd
  • Verkställighetshinder

Kontaktperson

Arvid Danielsson

Advokat, delägare