Personlig assistans

Personlig assistans

Vi har erfarenheten och resurserna som krävs

C J Advokatbyrå erbjuder specialistkunskap inom samtliga assistansbranschens områden sedan år 2008. Vår expertis inom personlig assistans och assistansersättning är välkänd och vi har omfattande praktisk processerfarenhet inom området. Beroende på det specifika uppdraget utförs det juridiska arbetet antingen av en erfaren jurist eller av ett team av jurister. Vi lämnar rådgivning och biträde till såväl företag i branschen som till privatpersoner.

Individärenden

Bolagsärenden

Kontaktpersoner

Adam Grabavac

Advokat, delägare

Jessica Gustavsson

Advokat, delägare