Vårdnad och umgänge

Vårdnad och umgänge

Vi har erfarenheten och resurserna som krävs

Vi hjälper dig gärna att ansöka om rättskydd eller rättshjälp som kan ge dig ersättning för en del av dina kostnader för juridiskt biträde. 

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut. Vi har lång och gedigen erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kommer att säkerställa att dina och dina barns rättigheter tas till vara på bästa sätt. Kontakta oss för en första konsultation på vårt kontor eller rådgivning per telefon.

Kontaktperson

Jonas von Heidenstam

Advokat, delägare