Föreläsningar

Föreläsningar

Det personliga engagemanget

Advokat Jessica Gustavsson har varit specialiserad på funktionshinderrätt sedan år 2009. Det personliga engagemanget har väckts genom en systerdotter som tidigt i livet beviljades assistansersättning. Mitt i karriären diagnosticerades också Jessicas son med svår autism och hon har valts in i förbundsstyrelsen för den Autism Sverige. Genom åren har Jessica haft otaliga uppdrag för enskilda personer med funktionshinder. Därutöver har Jessica hjälpt många verksamheter i omsorgsbranschen att arbeta med kvalitet på ett praktiskt och funktionellt sätt och på ett sätt som gynnar såväl kunder som anställda. Jessica är van att föreläsa och hålla utbildningar för olika målgrupper.

Exempel på ämnen:

Om du är misstänkt för brott har du alltid rätt att anlita en försvarare. Du kan då uppge namnet på någon av advokaterna på C J Advokatbyrå. Om du inte uppger namn på någon särskild advokat kan domstolen komma att utse en försvarare åt dig som saknar tillräcklig erfarenhet av brottmål.

Den offentlige försvararen bekostas av staten. Om förundersökningen läggs ner, om du blir frikänd eller har begränsade ekonomiska resurser så behöver du inte betala tillbaka något. Om du däremot döms och har tillräckliga ekonomiska tillgångar kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden. Om du inte har rätt till offentlig försvarare har du alltid rätt att på egen hand bekosta och anlita en privat försvarare. Arvodet till den privata försvararen betalas av den enskilde. Det finns dock vissa möjligheter att bli ersatt för del av kostnaden vid en frikännande dom.

Se alltid till att du har en försvarare vid din sida vid första polisförhöret för att säkerställa att du får en rättvis rättegång. Om du vill anlita en någon av advokaterna på C J är du välkommen att ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner

Arvid Danielsson

Advokat, delägare

Jonas Von Heidenstam

Advokat, delägare