Pressarkiv

2024-05-02
HejaOlika.se
Advokat Jessica Gustavsson skriver en enkel juridisk handbok i funktionsrätt för HejaOlika.se, Sveriges ledande oberoende webbtidning om funktionsrättsfrågor och funktionshinderspolitik. Nu ligger del 4 ute, om att klaga på att inte tillförsäkras goda levnadsvillkor.
2024-04-15
Assistanskoll
Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Vi vill att brukarrörelsen ska kunna uttala sig via oss”
2024-03-27
HejaOlika.se
Prövningstillstånd meddelades idag av Högsta förvaltningsdomstolen för att ge vägledning i under vilka förutsättningar Försäkringskassan kan rikta återkrav av assistansersättning mot assistansanordnare. Jessica Gustavsson och Lovisa Eriksson är ombud i ett av målen som nu ska prövas av högsta instans. Ett prejudikat av Högsta förvaltningsdomstolen i denna fråga har efterfrågats i ett antal år. Försäkringskassans krav på att assistansanordnare ska kontrollera personer med assistansersättning för att inte hamna i skuld till Försäkringskassan skadar inte bara assistansbolagen utan kanske än mer brukare av assistans som enligt lag är skyddade från sådana integritetskränkningar. Jessica och Lovisa avser att samla in input från brukar- och branschorganisationer och säkerställa att Högsta förvaltningsdomstolen har ett gediget underlag till grund för den historiska kommande domen.
2024-02-22
Assistanskoll
Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – ”Nödstoppet får inte tas bort förrän det kommit ny lagstiftning”
2023-11-30
Påverkansarbete - JAG Opinion
Advokat Jessica Gustavsson intervjuas för Riksföreningen JAGs påverkansarbete
2024-02-07
Assistanskoll
Jessica Gustavsson diskuterar effekten av JOs kritik mot Försäkringskassan
2024-02-07
Heja Olika
Advokaten: Försäkringskassan riskerar sin legitimitet
2023-11-28
Sveriges Radio
Arvid Danielsson intervjuas i Sverige Radio Ekot i ett reportage som handlar om att gäng utnyttjar barn med funktionsnedsättning.
2023-09-28
Heja Olika
Jessica Gustavsson skriver artikelserie för Heja Olika - Juridisk handbok i funktionsrätt .
2023-08-13
Sveriges Radio
Arvid Danielsson medverkar i en längre intervju i Sveriges Radios program ”I lagens namn” angående ungdomsbrottslighet
2023-09-11
Heja olika
Webbinarium om stärkt rätt till personlig assistans
2023-02-03
Heja olika
Efter IVO:s beslut – vad är rätt och fel om anordnaransvaret?
2022-11-15
Heja olika
Jessica Gustavsson intervjuas i HejaOlika om IVO-tillstånd kan behållas om brister rättas till
2022-09-18
Expressen
Arvid Danielsson och Christoffer Sommar skriver i Expressen debatt om vikten av ett sammanhållande påföljdssystem
2022
Advokaten
Jessica Gustavsson intervjuas av Advokatsamfundets tidskrift Advokaten kring hur dagens förvaltningsrättsliga system gör det ekonomiskt svårt för många att kunna söka advokathjälp för att få nödvändig hjälp i vardagslivet
2022-05-09
Sveriges radio
Advokat Jessica Gustavsson deltog i Studio Ett den 9 maj 2022 och diskuterade hur Försäkringskassan i ökande omfattning fattar beslut om indragen rätt till assistansersättning med tillhörande beslut om återkrav
2022-04-24
Aftonbladet
Arvid Danielsson och Christoffer Sommar skriver på Aftonbladet debatt om arbetsgivares möjlighet att kräva belastningsregister
2022
Spotify
I en ny serie i Spotify Dok intervjuas advokaterna Arvid Danielsson och Mustafa Sheikh Abdi angående ett mål där Arvid Danielsson var försvarare. Målet tog flera oväntade vändningar och klienten frikändes trots ett inledande erkännande.
2020-01-20
Expressen
"Han erkände hustrumord – släpps efter 395 dagar"
2018-02-22
Svenska Dagbladet
Arvid Danielsson är en av tre skribenter på Svenska Dagbladets debattsida
2018-01-31
Expressen
Expressen intervjuar advokat Arvid Danielsson med anledning av en överklagandeprocess där vår klient Marcus Mofeed kämpar för att få stanna i Sverige.
2017-09-15
Aftonbladet
Efter 56 år i Sverige ska vår klient utvisas. Han företräds av advokaterna Arvid Danielsson och Felix Nelson som nu vänder sig till Europadomstolen för att få saken prövad. Detta uppmärksammas idag i en artikel i Aftonbladet.
2017-09-07
Expressen
Arvid Danielsson har tillsammans med Felix Nelson och Mustafa Sheikh Abdi lyckats ge en mycket svårt sjuk flicka permanent uppehållstillstånd i Sverige.
2017
Metro
Arvid Danielsson och Felix Nelson på byrån skriver i Metro Debatt om konsekvenserna kring Anders Ygemans lagförslag om att personer misstänkta för vapenbrott ska kunna dömas redan samma dag som gripandet sker
2017-01-23
Expressen
Expressen fortsätter att uppmärksamma ett ärende som Arvid Danielsson och Felix Nelson arbetar med. Nu med positiva nyheter.
2016-10-20
Expressen
Arvid Danielsson och Felix Nelson på byrån skriver om tortyrliknande förhållanden vad gäller häktningar i Sverige
2016-08-30
SVT
Arvid Danielsson och Felix Nelson skriver om EU:s flyktingavtal med Turkiet i debattartikel på SVT Opinion
2016-08-07
Expressen
Arvid Danielsson omnämns i artikel i Expressen
2014-01-07
Aftonbladet
Arvid Danielsson intervjuas i artikel i Aftonbladet
2013
UR
Jonas von Heidenstam intervjuas i UR 2013- Friad eller fälld i juridikens gränsland
2013
Sveriges Radio
Jonas von Heidenstam intervjuas i Sveriges Radio "Advokaten reder ut begreppen i rättegången"
2013-06-12
Expressen
Jonas von Heidenstam intervjuas i artikel i Expressen
2014
Socialtjänstens Juridik
Sofia Tedjö medförfattare till Socialtjänstens Juridik
2013-01-30
Helsingborgs Dagblad
Sofia Tedsjö intervjuas av Helsingborgs Dagblad
2012-10-01
Independent Living Institute
Adam Grabavac intervjuas i artikel i "Independent Living Institute"
2011-11-21
SVT
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i SVT
2011
SVT
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i SVT.se i november 2011 - Antalet funktionshindrade som förlorar sin assistansersättning från Försäkringskassan är nu rekordhög
2011
SocialPolitik
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel "SocialPolitik"
2011
Independent Living Institut
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2009
Föräldrakraft
Sofia Tedsjö medverkar på Föräldrakraftscenen på mässan Ett Bra Liv
2009-07-26
UNT
Arvid Danielsson medverkar i UNT
2008-09-10
Independent Living Institute
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2008-09-02
Independent Living Institute
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2008
P1
Sofia Tedsjö intervjuas i P 1:s "Välviljans apartheid"
2008-02-08
Föräldrakraft
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i Föräldrakraft
2007
Expressen
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i Expressen
2023-11-30
Påverkansarbete - JAG Opinion
Advokat Jessica Gustavsson intervjuas för Riksföreningen JAGs påverkansarbete
2024-02-07
Assistanskoll
Jessica Gustavsson diskuterar effekten av JOs kritik mot Försäkringskassan
2024-02-07
Heja Olika
Advokaten: Försäkringskassan riskerar sin legitimitet
2023-11-28
Sveriges Radio
Arvid Danielsson intervjuas i Sverige Radio Ekot i ett reportage som handlar om att gäng utnyttjar barn med funktionsnedsättning.
2023-09-28
Heja Olika
Jessica Gustavsson skriver artikelserie för Heja Olika - Juridisk handbok i funktionsrätt .
2023-08-13
Sveriges Radio
Arvid Danielsson medverkar i en längre intervju i Sveriges Radios program ”I lagens namn” angående ungdomsbrottslighet
2023-09-11
Heja olika
Webbinarium om stärkt rätt till personlig assistans
2023-02-03
Heja olika
Efter IVO:s beslut – vad är rätt och fel om anordnaransvaret?
2022-11-15
Heja olika
Jessica Gustavsson intervjuas i HejaOlika om IVO-tillstånd kan behållas om brister rättas till
2022-09-18
Expressen
Arvid Danielsson och Christoffer Sommar skriver i Expressen debatt om vikten av ett sammanhållande påföljdssystem
2022
Advokaten
Jessica Gustavsson intervjuas av Advokatsamfundets tidskrift Advokaten kring hur dagens förvaltningsrättsliga system gör det ekonomiskt svårt för många att kunna söka advokathjälp för att få nödvändig hjälp i vardagslivet
2022-05-09
Sveriges radio
Advokat Jessica Gustavsson deltog i Studio Ett den 9 maj 2022 och diskuterade hur Försäkringskassan i ökande omfattning fattar beslut om indragen rätt till assistansersättning med tillhörande beslut om återkrav
2022-04-24
Aftonbladet
Arvid Danielsson och Christoffer Sommar skriver på Aftonbladet debatt om arbetsgivares möjlighet att kräva belastningsregister
2022
Spotify
I en ny serie i Spotify Dok intervjuas advokaterna Arvid Danielsson och Mustafa Sheikh Abdi angående ett mål där Arvid Danielsson var försvarare. Målet tog flera oväntade vändningar och klienten frikändes trots ett inledande erkännande.
2020-01-20
Expressen
"Han erkände hustrumord – släpps efter 395 dagar"
2018-02-22
Svenska Dagbladet
Arvid Danielsson är en av tre skribenter på Svenska Dagbladets debattsida
2018-01-31
Expressen
Expressen intervjuar advokat Arvid Danielsson med anledning av en överklagandeprocess där vår klient Marcus Mofeed kämpar för att få stanna i Sverige.
2017-09-15
Aftonbladet
Efter 56 år i Sverige ska vår klient utvisas. Han företräds av advokaterna Arvid Danielsson och Felix Nelson som nu vänder sig till Europadomstolen för att få saken prövad. Detta uppmärksammas idag i en artikel i Aftonbladet.
2017-09-07
Expressen
Arvid Danielsson har tillsammans med Felix Nelson och Mustafa Sheikh Abdi lyckats ge en mycket svårt sjuk flicka permanent uppehållstillstånd i Sverige.
2017
Metro
Arvid Danielsson och Felix Nelson på byrån skriver i Metro Debatt om konsekvenserna kring Anders Ygemans lagförslag om att personer misstänkta för vapenbrott ska kunna dömas redan samma dag som gripandet sker
2017-01-23
Expressen
Expressen fortsätter att uppmärksamma ett ärende som Arvid Danielsson och Felix Nelson arbetar med. Nu med positiva nyheter.
2016-10-20
Expressen
Arvid Danielsson och Felix Nelson på byrån skriver om tortyrliknande förhållanden vad gäller häktningar i Sverige
2016-08-30
SVT
Arvid Danielsson och Felix Nelson skriver om EU:s flyktingavtal med Turkiet i debattartikel på SVT Opinion
2016-08-07
Expressen
Arvid Danielsson omnämns i artikel i Expressen
2014-01-07
Aftonbladet
Arvid Danielsson intervjuas i artikel i Aftonbladet
2013
UR
Jonas von Heidenstam intervjuas i UR 2013- Friad eller fälld i juridikens gränsland
2013
Sveriges Radio
Jonas von Heidenstam intervjuas i Sveriges Radio "Advokaten reder ut begreppen i rättegången"
2013-06-12
Expressen
Jonas von Heidenstam intervjuas i artikel i Expressen
2014
Socialtjänstens Juridik
Sofia Tedjö medförfattare till Socialtjänstens Juridik
2013-01-30
Helsingborgs Dagblad
Sofia Tedsjö intervjuas av Helsingborgs Dagblad
2012-10-01
Independent Living Institute
Adam Grabavac intervjuas i artikel i "Independent Living Institute"
2011-11-21
SVT
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i SVT
2011
SVT
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i SVT.se i november 2011 - Antalet funktionshindrade som förlorar sin assistansersättning från Försäkringskassan är nu rekordhög
2011
SocialPolitik
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel "SocialPolitik"
2011
Independent Living Institut
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2009
Föräldrakraft
Sofia Tedsjö medverkar på Föräldrakraftscenen på mässan Ett Bra Liv
2009-07-26
UNT
Arvid Danielsson medverkar i UNT
2008-09-10
Independent Living Institute
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2008-09-02
Independent Living Institute
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2008
P1
Sofia Tedsjö intervjuas i P 1:s "Välviljans apartheid"
2008-02-08
Föräldrakraft
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i Föräldrakraft
2007
Expressen
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i Expressen
2024-02-07
Assistanskoll
Jessica Gustavsson diskuterar effekten av JOs kritik mot Försäkringskassan
2024-02-07
Heja Olika
Advokaten: Försäkringskassan riskerar sin legitimitet
2023-11-28
Sveriges Radio
Arvid Danielsson intervjuas i Sverige Radio Ekot i ett reportage som handlar om att gäng utnyttjar barn med funktionsnedsättning.
2023-09-28
Heja Olika
Jessica Gustavsson skriver artikelserie för Heja Olika - Juridisk handbok i funktionsrätt .
2023-08-13
Sveriges Radio
Arvid Danielsson medverkar i en längre intervju i Sveriges Radios program ”I lagens namn” angående ungdomsbrottslighet
2023-09-11
Heja olika
Webbinarium om stärkt rätt till personlig assistans
2023-02-03
Heja olika
Efter IVO:s beslut – vad är rätt och fel om anordnaransvaret?
2022-11-15
Heja olika
Jessica Gustavsson intervjuas i HejaOlika om IVO-tillstånd kan behållas om brister rättas till
2022-09-18
Expressen
Arvid Danielsson och Christoffer Sommar skriver i Expressen debatt om vikten av ett sammanhållande påföljdssystem
2022
Advokaten
Jessica Gustavsson intervjuas av Advokatsamfundets tidskrift Advokaten kring hur dagens förvaltningsrättsliga system gör det ekonomiskt svårt för många att kunna söka advokathjälp för att få nödvändig hjälp i vardagslivet
2022-05-09
Sveriges radio
Advokat Jessica Gustavsson deltog i Studio Ett den 9 maj 2022 och diskuterade hur Försäkringskassan i ökande omfattning fattar beslut om indragen rätt till assistansersättning med tillhörande beslut om återkrav
2022-04-24
Aftonbladet
Arvid Danielsson och Christoffer Sommar skriver på Aftonbladet debatt om arbetsgivares möjlighet att kräva belastningsregister
2022
Spotify
I en ny serie i Spotify Dok intervjuas advokaterna Arvid Danielsson och Mustafa Sheikh Abdi angående ett mål där Arvid Danielsson var försvarare. Målet tog flera oväntade vändningar och klienten frikändes trots ett inledande erkännande.
2020-01-20
Expressen
"Han erkände hustrumord – släpps efter 395 dagar"
2018-02-22
Svenska Dagbladet
Arvid Danielsson är en av tre skribenter på Svenska Dagbladets debattsida
2018-01-31
Expressen
Expressen intervjuar advokat Arvid Danielsson med anledning av en överklagandeprocess där vår klient Marcus Mofeed kämpar för att få stanna i Sverige.
2017-09-15
Aftonbladet
Efter 56 år i Sverige ska vår klient utvisas. Han företräds av advokaterna Arvid Danielsson och Felix Nelson som nu vänder sig till Europadomstolen för att få saken prövad. Detta uppmärksammas idag i en artikel i Aftonbladet.
2017-09-07
Expressen
Arvid Danielsson har tillsammans med Felix Nelson och Mustafa Sheikh Abdi lyckats ge en mycket svårt sjuk flicka permanent uppehållstillstånd i Sverige.
2017
Metro
Arvid Danielsson och Felix Nelson på byrån skriver i Metro Debatt om konsekvenserna kring Anders Ygemans lagförslag om att personer misstänkta för vapenbrott ska kunna dömas redan samma dag som gripandet sker
2017-01-23
Expressen
Expressen fortsätter att uppmärksamma ett ärende som Arvid Danielsson och Felix Nelson arbetar med. Nu med positiva nyheter.
2016-10-20
Expressen
Arvid Danielsson och Felix Nelson på byrån skriver om tortyrliknande förhållanden vad gäller häktningar i Sverige
2016-08-30
SVT
Arvid Danielsson och Felix Nelson skriver om EU:s flyktingavtal med Turkiet i debattartikel på SVT Opinion
2016-08-07
Expressen
Arvid Danielsson omnämns i artikel i Expressen
2014-01-07
Aftonbladet
Arvid Danielsson intervjuas i artikel i Aftonbladet
2013
UR
Jonas von Heidenstam intervjuas i UR 2013- Friad eller fälld i juridikens gränsland
2013
Sveriges Radio
Jonas von Heidenstam intervjuas i Sveriges Radio "Advokaten reder ut begreppen i rättegången"
2013-06-12
Expressen
Jonas von Heidenstam intervjuas i artikel i Expressen
2014
Socialtjänstens Juridik
Sofia Tedjö medförfattare till Socialtjänstens Juridik
2013-01-30
Helsingborgs Dagblad
Sofia Tedsjö intervjuas av Helsingborgs Dagblad
2012-10-01
Independent Living Institute
Adam Grabavac intervjuas i artikel i "Independent Living Institute"
2011-11-21
SVT
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i SVT
2011
SVT
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i SVT.se i november 2011 - Antalet funktionshindrade som förlorar sin assistansersättning från Försäkringskassan är nu rekordhög
2011
SocialPolitik
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel "SocialPolitik"
2011
Independent Living Institut
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2009
Föräldrakraft
Sofia Tedsjö medverkar på Föräldrakraftscenen på mässan Ett Bra Liv
2009-07-26
UNT
Arvid Danielsson medverkar i UNT
2008-09-10
Independent Living Institute
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2008-09-02
Independent Living Institute
Sofia Tedsjö intervjuas i Independent Living Institute
2008
P1
Sofia Tedsjö intervjuas i P 1:s "Välviljans apartheid"
2008-02-08
Föräldrakraft
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i Föräldrakraft
2007
Expressen
Sofia Tedsjö intervjuas i artikel i Expressen