Tvångsmål

Tvångsmål

Vi har erfarenheten och resurserna som krävs

C J Advokatbyrå anlitas i olika typer av tvångsmål som avhandlas i förvaltningsdomstol. Att vårdas enligt tvång är en mycket ingripande åtgärd för den enskilda människan. Att anlitas som offentligt biträde/ställföreträdare i dessa typer av mål ställer därför särskilda krav på erfarenhet, juridiskt kunnande och gott omdöme.

Vi har omfattande kunskap om den lagstiftning och praxis som reglerar tvångsvården och stor erfarenhet av att företräda vårdnadshavare, barn/ungdomar såväl som enskilda socialnämnder.

Du kan med största förtroende vända dig till oss vid behov av biträde inom samtliga typer av tvångsmål.

  • Lag om vård av unga (LVU)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Kontaktperson

Arvid Danielsson

Advokat, delägare